Christina Draaisma Fotografie
Anders is mooi
Gebieden waar ik fotografeer.

1. Glimmen,  via de paralelweg naar de witte molen. 

Dit bovenstaand gebied is een waar vogelparadijs. Hier wandel ik vaak en spot vele soorten vogels. Putters, Koolmezen, Pimpelmezen, Fazanten, Canadese gans, Zwanen, Spechten, Vinken, Kuifeenden, Roodborstjes en meer. 

 

 Zanglijster

 Fuut

 Grauwe Gans

 Grauwe Gans

 Zilverreiger